International Artist Society Europe

Bli Medlem

För att söka medlemskap ska man vara aktiv inom någon slags konst. 

Du skickar din ansökan online tillsammans med med minst 3 bilder på din konst.

Ansökan om medlemskap gör du här

Styrelsen beslutar efter granskning om godkännande av medlemskap.