International Artist Society Europe

Kontakt

Om du har frågor gällande föreningen och utställningar kan du kontakta oss. 

Du kan även titta under "Vanliga frågor" och kanske hitta ditt svar. 

Klicka här för att komma dit. 

För frågor gällande föreningen, medlemskap och utställningar, kontakta: 

Christina Jiglund eller Kerstin Andersson

För frågor gällande betalningar, kontakta:

Kerstin Andersson


It-ansvarig

Birger Jiglund 

birger@jiglund.se

0760 25 27 40


Styrelsen

Ordförande
Anita Sjöberg
anita.sjoberg@live.se
0703 - 10 71 90

Vice ordförande (Hedersmedlem)
Jörgen Salmose
jorgen@ateljekolema.com
0435 - 910 77

Sekreterare
Larisa Thomsen
larith54@gmail.com

Kassör 
Kerstin Andersson
kerstin.evalena.andersson@telia.com 
0705-510128

Revisor
Lotte Holm 
0763 07 91 91
Pressansvarig / informationsansvarig
Anneli Gannerup Lassen
anngann@me.com
0705 32 97 83

Utställningsansvariga 
Christina Jiglund
christina@jiglund.se
0735 13 20 61

Birgitta Forsberg
ia.bia@hotmail.com

Sociala  medier
Facebook, Instagram


Suppleanter
Catharina Valdix

Bengt Linden