International Artist Society Europe

Utställningsinformation

Gemensamma utställningar 
Gemensamma utställning beslutas i god tid, och information skickas ut till våra medlemmar via brev och e-post. Information om utställningstillfälle läggs även ut på vår hemsida.
Alla som vill delta och ställa ut skall anmäla sig i utsatt tid. Anmälan är bindande och betalning för utställningen ska vara inbetald vid angivet datum. Vid utebliven betalning blir anmälan ogiltig och du avskrivs från utställningen. 

För att utställningarna ska vara genomförbara krävs sammarbete och alla måste vara beredda på vaktpass och att genomföra försäljning av andras och egna verk. Läs mer i utställningsreglerna nedan. 
Utställningsregler 
Vid utställning gäller reglerna nedan. För att få medverka vid utställningar måste du vara väl medförstådd av dessa regler.

 I.A.S.E ansvarar INTE för eventuella problem som kan uppstå p.g.a. missförstånd kring reglerna. 


Upphängning: 

Kom i tid - Var på plats för upphängningen vid angiven tid. Vid förhinder hör av dig. 

Uppdelning av väggytor - Vid upphängning fördelas väggytorna på antalet medverkande direkt på plats. 

Eget ansvar och sammarbete - Vid upphängning är det ditt eget ansvar att dina tavlor hängs på plats, du kan alltså inte förvänta dig att andra gör det åt dig. Det krävs också att du sammarbetar för att upphängningen ska gå så snabbt och smidigt som möjligt. 

Ansvariga på plats - Det ska alltid finnas en utställningsansvarig på plats. Har du frågor vid upphängningen kan du alltid vända dig till denne. Notera att den utställningsansvarige inte tar ansvar för din konst utan enbart fungerar som stöd. 

Märkning av verk - Alla konstverk som hängs upp i en visningslokal skall vara märkta med: verkets namn, konstnärens namn, information om teknik (tex olja, keramik, etc) och även pris på verket. Det är också viktigt att du märker dina verk på baksidan/undersidan. Du skall även ta med ett informationsblad där ovanstående information ska stå med, detta informationsblad sätts in i vår utställningspärm. 

Privata verk - Vill du inte sälja dina verk måste du markera dem som privata verk, annars drabbas du av % som brukligt dras. 

Inramning - Alla verk måste vara inramade eller sidobemålade, annars får de ej hängas upp! 

Under utställningen

Vaktpass - Alla som deltar i utställningen kommer bli tilldelade vaktpass, med vissa undantag då vi ibland hyr in vakter. Vaktpass har vi för att kunna sälja och visa upp konsten utan riskera att den blir stulen. Skulle du få förhinder vid ditt vaktpass är det upp till dig att ordna en ersättare att ta ditt vaktpass. Det är ytterst viktigt att ersättaren tar sitt fulla ansvar och är insatt i vad som gäller vid försäljningsmomenten. Skulle du inte hitta en ersättare så hyr vi in en vakt, vilket blir en kostnad som du själv står för. 

Dagbok - att föra "dagbok" är viktigt i samband med en utställning. Det ger trygghet vid försäljning, dubbelkoll och samtidigt information om hur besöksantalet varit samt annan information. Det är viktigt att alla vaktpass för dagbok och undertecknar försäljningar osv. Närmare information kommer att finnas i själva dagboken på plats vid utställningen. 

Försäljning - Vid varje utställning sker försäljning av konst. Under ditt vaktpass är det du som ansvarar för försäljningen. Då en samlingsutställning är en gemensam utställningsmöjlighet är det viktigt att sälja åt alla. Vid försäljning är det viktigt att du följer anvisningarna i dagboken. Där hittar du information om hur du hanterar försäljning, kvitto och utlämning av konst. Läs dessa anvisningar och följ dem noga! Vid försäljning under samlingsutställningar dras % av försäljningsbeloppet till utställningslokalen (olika % beroende på lokal, ibland inget alls). Förutom detta dras alltid 10% av försäljningsbeloppet till IASE. 

Röda prickar - Vid försäljning används röd prick, aldrig annars. 

Nertagning: 

Nertagning - Det är absolut förbjudet att ta ner sina verk innan öppningstiden är slut. Viktigt är att hämta sina konstverk inom angiven tid. Har du fått förhinder måste du höra av dig eller ordna någon som kan hämta dina konstverk åt dig. 

Städning - Efter utställningen hjälps alla åt att städa upp lokalen och lämna den i samma skick den var som när man kom. 

Kvarlämnad konst - Observera att IASE inte ansvarar för konstverk och övriga föremål som blivit kvarlämnade. Konstverk som inte blivit hämtade riskerar alltså att bli kastade eller lämnade utanför utställningslokalen. 

TIPS! 
Det är alltid bra att ha några extra tavlor med sig ifall den tillgängliga väggytan skulle bli mer än vad som räknats med, i vissa fall kan man få fylla ut med några tavlor.