International Artist Society Europe

Bengtsson Lena


Telefon: 0733 77 05 94
E-post: lena.bengtsson_misterhult@hotmail.com 

Mitt namn är Lena Bengtsson. Bor i Västra Torup. Jobbar med silver o glas. Tillverkar smycke i vikingateknik o silversmide. 

Håller kurser i silversmide, silversmycke o glasfusing. 

Är medlem i NSKG. RSS o i IASE.