International Artist Society Europe

Hansson Eva


Mobilnr:0703-52 02 80
E-postl: evahansson2008@live.se

Hemsida: www.evaswebbsida.com  

Redan i tidig ålder var jag glad för att göra teckningar och färgsätta dem. Detta var ett intresse som fortsatte upp i åldern, och jag tog därför när jag var runt tjugo år kontakt med Ingrid Nilsson-Lindgren ( Ateljé Mörshög ) för att börja måla porslin under hennes ledning. Ingrid har sedan dess varit min vän, mentor och bollplank. Detta var mina första stapplande steg på en "konstnärsbana" som gett mig mycket glädje genom åren. 

1986 började jag måla i olja, och kände nu att jag var i mitt rätta element. När jag skapar mina verk använder jag rikligt med färg, och min främsta inspirationskälla är "bilder", och "känslor" jag möter i olika sammanhang. Jag tror att man samlar på sig och lagrar olika intryck, för att under arbetets gång kunna plocka fram olika bilder som man sedan kan forma på duken framför sig.
Jag vill gärna förmedla en känsla med mina bilder, och hoppas att betraktaren känner det. Detta är något jag lyckligtvis ofta upplever, och det är alltid lika roligt och intressant att få ta del av vad andra människor ser i mina målningar.
Konsten gestaltar sig som bekant i betraktarens ögon, och förhoppningsvis känner betraktaren samma välbehag som jag själv gör när jag ser saker som jag tycker är vackra och tilltalande. 

På min hemsida kan ni vid intresse se ytterligare målningar, hoppas vi ses och/eller hörs.