International Artist Society Europe

Jarlskog Linda


Linda Jarlskog, Grubbes väg 13, 247 53  Dalby 
linda.jarlskog@lund.se , 0735 - 22 34 20

Ta gärna en titt på min hemsida www.artandscience.se

Min konst handlar ofta om modern fysik, matematik och mina farföräldrars liv. En del av min fysikkonst handlar om vad vi ännu inte förstår inom fysiken som mörk materia och mörk energi. Två vanliga teman inom min matematiska konst är matematikens historia och matematisk skulptur.

Under de senaste åren har jag bland annat visat min konst på Axel Ebbes konsthall och Staffanstorps konsthall. Sommaren 2020 ställde jag ut på Galleri Jäger & Janson i Lund (samlingsutställning), och sommaren 2019 vid en internationell matematikkonferens och på Galleri Hans i Dresden (samlingsutställning). Våren 2019 var jag inbjuden att visa och tala om min konst när ett astronomiskt sällskap hade en fortbildningsafton och under sommaren höll jag en presentation om matematisk skulptur vid samma internationella konferens som jag visade min konst vid. Jag föreläste även om matematisk skulptur vid matematikbiennalen i Växjö år 2020.
Utöver arbetet med min konst så skriver jag och undervisar. De ämnen jag undervisar i är matematik, fysik och kemi.