International Artist Society Europe

Kodritsch KarlE-post:: karl.kodritsch@gmx.de

Hemsida: www.karl-kodritsch.de

Konstnär , född o konstutbildad i Österrike, bor o. arbetar sedan1971 i Bremen. Han har haft o har många utställningar och offentliggjorda arbeten i det förflutna och i framtiden. Berliner Tidskrift från Akademiförlag gav denne Konstnären en femsidig framställning.

Sedan 2014 har K.K blivit medlem i konstföreningen "International Artists Society Europé" IASE. April 2015 medverkade han , med sina alster i Sverige vid en internationell Konstmässa. Maj 2015 på en Konstförening Humboldt Schlüter, Forum för Konstnärer i Bremen, och i Juli vid en Internationell Utställning i London Chelsea vid London Art-Fair  

Karl Kodritsch om sina alster "Betraktaren får ha sin egen uppfattning " Vad tänkte Konstnären? Jag försöker att förmedla detta genom att jag inte, som vanligt är, signera mina arbeten på framsidan, utan skriver mitt namn på baksidan. På så vis är det fritt att hänga tavlan på höjden eller tvären helt som betraktaren önskar. Den ovanliga tekniken av denne stilriktningen innebär mycket sensibilität i omgänget med de olika färgerna och med de mest ovanliga färgkonsistenser, samt des gravität och deras flytegenskap. Detta skall va väl genomtänkt o rätt insatt, så ger det denne särskilda strukturen o effekten åt Konstverken Inte den reala utformningen utan helheten av bilden är mitt tema. 

 I dagens samhälle finns nästan inte rum att andas, ingen frihet att låta tankarna flyta fritt i ett samspel av känslor o verkligheten. I mina Bilder försöker jag att skapa zoner i dem man åter kan andas och fantasien får varje betraktaren att reagera, med glädje o nytt intresse