International Artist Society Europe

Pettersson Gun-Britt


Telefon: 0739-196812 

E-post: gbp@telia.com 

Hemsida: www.gbpkonst.dinstudio.se

Jag är numera pensionär och bor i Hässleholm. Uppvuxen i Tormestorp, som ligger söder om Hässleholm. 

Jag är en spontan och kreativ fyrtiotalist, som målar i akryl samt skulpterar i lera. Mina bilder och skulpturer utgår från mina inre känslor och upplevelser. Skapandet sker under stor glädje och passion. Att stanna upp från det vardagliga livet och ge mig hän åt fantasin, bereder mig stor njutning. För mig är det viktigt att våga leka och själv bestämma färg och form. Jag är autodidakt. Sedan 1990 har jag deltagit i ett flertal utställningar.