International Artist Society Europe

Szalay Katalin


E-post: katalin.szalay@gmail.com

Mobilnr: 0737-43 90 13

Katalin eller Kati som hon även kallas är från Ungern. Arbetar bl.a.som bildlärare samt som cirkellledare för vuxna. Har många utställningar bakom sig. 

Går gärna sin egen väg och låter känslorna styra över måleriet. "Konsten ger oss inte bara glädje och tillfredställerse utan den vidgar våra sinnen och skapar broar mellan oss människor." /Kati